Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Võ Chí Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 30355 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quang Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thị Thanh Thỏa
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Duy
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 850 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Duy Khánh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 122 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Khiêm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Đình Hiếu
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Nguyễn Thảo Nguyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 82 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Đình Hưng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dinhhung1979
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 14745 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Hồng Phong
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học
Điểm số 70 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Thanh Hương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/huongking
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 75699 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Sỹ Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/sytuan77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 4179 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bùi Văn Hậu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/buihau1977
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học
Điểm số 46487 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Vũ Vi
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vovuvi82
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 23492 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Hồng Hạnh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/HongHanh1972
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 72796 (xem chi tiết)